0%
Fullscreen
Lights Toggle

Kuizi Fizika pjesa e dytë

Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi.rnrnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi me molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika en línea, testet e madura, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, uize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi me molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika en línea, testet e madura, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, Llojet te elektricitetit, elektriciteti, qelqi, squfuri, dylli, trupa te elektrizuarb)trupa te fërkuar, trupa te lehtësuar, trupa refuzues, Trupat e elektrizuar, Ngarkesat elektrike te trupave, mikroskopët, elektroskopët, elektrometrat, trup neutral, fërkimi, Trupat ngarkohen me sasi te barabartë te elektricitetit, por me emër te kundërt, forcat refuzuese, forcat refuzuese elektrike, forcat refuzuese elektrostatike, forcat tërheqëse elektrostatike, Njësia për sasinë e elektricitetit, kalori, celsiusi, kuloni, pikon, Matjet e párr sasiore, forca elektrostatike, Kevendishi, Sharl de Coulomb, Njutoni, Xhilberti, njësi te kulonit, milikuloni, nanokuloni, mikrokuloni, pikokuloni, las Pruebas de la Física, la Física de Test, Cuestionarios diferentes de la física, la física de la prueba de la parte uno, cuestionarios, Clasificados, juegos y cuestionarios inglés, inglés quiz, quiz física Clasificados, las moléculas, las moléculas se aproximan, grados Celsius, el calor de la tasa, en línea Física de Matura pruebas, pruebas semimatures, semimatura pruebas de inglés, pruebas de varios Clasificados, uize de la física, la física de la prueba, Pruebas diferentes de la física, la física de la prueba primera parte, el inglés cuestionarios, tests y juegos en inglés, inglés quiz, quiz física Clasificados, las moléculas, las moléculas se aproximan, grados, el calor de la tasa, la Física de las pruebas en línea madura, semimatures pruebas, pruebas semimatura Clasificados, diversas pruebas de inglés, Tipos de electricidad, la electricidad, el vidrio, el azufre, la cera, las tropas elektrizuarb ) el roce de los cuerpos, los cuerpos de facilitar la repulsión de cuerpos, los cuerpos electrificados, las cargas eléctricas de las tropas, microscopios, elektroskopët, elektrometrat, organismo neutral, la fricción, las tropas cargada con la misma cantidad de electricidad, pero con el otro nombre, las fuerzas hostiles, las fuerzas eléctricas hostil, de repulsión de las fuerzas electrostáticas, fuerzas de atracción electrostática, la cantidad de electricidad de la unidad, calorías, Celsius, kuloni, fugas, antes de mediciones cuantitativas, las fuerzas electrostáticas, Kevendishi, Charles coulomb, Newton, Xhilberti, kulonit unidad,

Game Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Categorías de juegos

Pónlo en tu web!

Pon este juego en tu web:

Top