0%
Fullscreen
Lights Toggle

Kuizi Fizika pjesa e katërt

Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi.rnrnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës.rnrnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa ekatert, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Njësia më e vogël e faradit, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofaradios, Madhësia konstante, ngarkesa elektrike, përcjellësi, potenciali, fushë vizive, kapacitet elektrik, kapacitet statik, potencial elektrik, Kondensatorët e rrafshët, bllok-kondensatorë, statik-kondensator, fletëza izoluese, kondensatorë me rregulltë, kondensatori, gota e Lajdenit, shishja e Lajdenit, shufra e Lajdenit, cilindri me Lajdenit, Qarqet elektrike, Materialet që e përçojnë dobët apo tarifa, përçues, izolatorë, kondensator, potenciale, trupat në natyrë, atomet, Elektriciteti negativ, Elektriciteti pozitiv, Elektriciteti neutral, qelqi, goma, ari, polivinili, argjendi, bakri, përcjellës te thjeshtë, izolant te thjeshtë, gjysmëpërcjellës, përcjellës dhe izolant me ndërlikuar, La unidad más pequeña de ROHRWERK, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofaradios, tamaño constante, la carga eléctrica del conductor, potencial, campo visual, la capacidad de generación de electricidad estática, la capacidad, el potencial eléctrico, condensadores de plano, bloque de condensadores estáticos de condensadores, aislamiento de la hoja, el regular, condensadores, condensador, Lajdenit copas, la botella de Lajdenit, Lajdenit de biela, cilindro Lajdenit, circuitos eléctricos, los materiales que transmiten débil o no, conductores, aisladores, el condensador, el potencial al aire libre de los cuerpos, átomos, negativo de la electricidad, la electricidad positiva, neutral electricidad, vidrio, caucho, oro, polivinilo, de plata, de cobre, de seguimiento simple, simple aislante, semiconductores, el conductor y el aislante complejo,

Game Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Categorías de juegos

Pónlo en tu web!

Pon este juego en tu web:

Top